GENEALOGIE & HŘBITOVY

Vítejte
na stránkách věnovaných těm, pro které je historie stále živou učitelkou dneška, kteří propadli kouzlu prachu archívů a hledání svých předků z dávných věků, ve kterých pohled na prastaré náhrobky vyvolává myšlenky na život lidí ležících pod nimi.

Genealogie neboli rodopis je krásná věda ze skupiny pomocných věd historických, jejíž výsledky nás ukotvují v časoprostoru, dávají našemu bytí smysl a směr, posouvají naše vědomí do transcendentna. Genealogie nám ukazuje kořeny našeho jednání, našich chyb i našich předností. Málokdo ovšem zná své předky jinak než ke svému dědečkovi.  Genealogie může příbuzenské vztahy potvrdit nebo vyvrátit, pomůže vyjasnit pravdivost a původ rodinných mýtů a tradovaných zkazek, ukázat  kdo je kdo v rodině. Genealogie umožní udělat si obrázek jak předkové žili, jak umírali, jaké měli živobytí.

S tímto hobby úzce souvisí zájem o hřbitovy, o místa, která dokládají, jak naši předkové uctívali své předky a jak byli naši praotcové a prarodičové pohřbíváni, jaké měli v oblibě náhrobky, jaké epitafy si na ně dávali i jak si našich předků vážíme my - neboli jak o hřbitovy v současné době pečujeme. Hřbitovy vypovídají o tom, jak si ceníme našich předků, toho, že díky nim tady jsme fyzicky a že díky jejich přičinění  jsme na ekonomické, kulturní i morální úrovni, na jaké jsme. Pochopitelně za posledních 50 roků komunistického marastu došla kultura péče o mrtvé předky a jejich hřbitovy téměř k smrtící hranici - nepečujeme o hřbitovy židovské, německé a sudetské, vojenské, staré (opuštěné) a v podstatě nepečujeme o hřbitovy vůbec. Necháváme je chátrat, devastovat a ničit a ani nám to nepřijde nemorální a špatné. A přitom tam máme předky, krev naší krve, bez nichž bychom nebyli nic...

Genealogické bádání a rešerše Genealogické práce
Židovské hřbitovy Pomůcky, zajímavosti, paleografie