Dopisy na frontu Karlu Reinwaldovi 
22.8.1895 - 8.9.1919,
praporčíku 5. reservního dělostřeleckého batalionu č.14

 

Dopisy Karlu Reinwaldovi  (22.8.1895 - 8.9.1919) na vojnu

a jeho domu

Od bratra Fandy         9. září 1916

Od otce                  25. září 1916

Od otce                  10. října 1916

Od otce                  15. listopadu 1916

Od otce                  18.prosince 1916

Od bratra Fandy       16. listopadu 1916

 

Od Karla domů       27. dubna 1918


Dne 9.září 1916

Milý bratře!

Odpusť, že Ti tak pozdě píši. Po Tvém odjezdu zůstal jsem v Liticích ještě čtrnáct dní. Máme zde mnoho jablek ani je nestačím jíst. Z Litic Ti pošlou jablka. Pošli mě nějaké cukroví. Dorty ne spíš nějakou „Bonbonieru“. Schraním pro Tebe tabak na cigarety ale nevím jestli je chceš naplněné. Je zde Baruška a bude zde až do patnáctého. A má dědečka který rad kouří z faifky a nemá tabak. A ty jsi psal že fasuješ tak mě proto asi 10 balíčků pošli ale jistě. Napiš mě jest-li chceš ty naplněné cigarety a aby se tábak cestou nový házel já bych Ti zacpával.

Už Tě někdy zavřeli. Kam Jak jsi dal kuplety? Čiň se aby až přijedeš byl nanejmíň jenerálem aby si se Libušce líbil. Obrazy Ti dobře opatruji. Kdy pak bude konec války? Ty přece jako vojín to musíš vědět.

Psal jsi, že dostáváš 4 řízky, ale to to nesmíš na nás lejt tak horký. Máte koroptve střílený motykou.

Máte taky kutálku do kostela?

Komu pak odkazuješ ty „Mlejny“? Jistě mě. Jest zde nyní krásně tak se chodím ještě koupat. Prý jezdíš na koni? Je to pravda?

Také se chodíte koupat? Zde je koupani ještě  v plném proudu.

Plavu jak ryba. Umím skákat po hlavě a kotrmelec umím. To bys koukal jaké mám svaly.

Kdyby by „sokol“, tak bych

se da do „sokola“.

 

 

 


Piš mě brzy!

Zdraví a líbá

Tě Tvůj

bratr

Fanda

 


V Praze, dne 25.září 1916

Milý Karle!

Dnes nás došlo Tvoje psaní ze dne 22. a oba lístky ze dne 24.t.m.

Zodpovím Ti tu Tvoji celou korespondenci tak rozházeně, jako Ty píšeš páté přes deváté, čemuž se ale nedivím, neb nemáš asi na tak dlouhý dopis ani času ani místa a je nám to ostatně jedno, jen když nám hodně píšeš.

Tedy k věci. Především jsem vypsal na kus papíru vše, co píšeš o té obrblůze a mantlu a půjdu s tím zítra k Beranovi. Snad z toho bude moudrým a né-li, tedy budu psát, co chce ještě vědět. Nám je to především jednom, co z těch dvou věcí vlastně chceš, neb tomu nerozumíme a jedno Ti chceme dát dělat. Ze všeho vyrozumívám, že bys měl raději oberblůzu než plášť a kdyby tomu ale tak nebylo, tedy ihned napiš, abychom to mohli ještě změnit. Nenapsal jsi, má-li být límec z látky aneb u nějaké srsti, která by ovšem dnes stála víc a musila by býti proto jednodušší.

Pepa jen s těžkým srdcem upustil od té cesty k Tobě a byl by do Vídně za každou cenu rád jel. Přizpůsobil se jen nerad Tvé radě a Tvému přání a odložil vše na pozdější dobu. Snad tam pojede s Jardou.

Celkem mě Tvé nynější psaní potěšilo. Vidím, že se dobře držíš a že si počínáš rozumně, spřáteliv se s osudem u Tvého baťáku. Vždyť ono je všude něco a pořádný člověk se nikde neztratí a bojuje vždy se svým osudem, aniž vy zoufal. O tu protekci se už přičiníme, jak jsem Ti mezitím psal. Škodit to nemůže, když p. ředitel se o Tebe bude zajímat a p. Špitálskému bych snad mohl napsat, co myslíš?

Ty košíky jsi nemusil fišerům slepě dávat, nýbrž jsi se měl dříve přesvědčit, co v nich je. To já sám jsem se až později dozvěděl. Ostatně Ti to snad vynahradějí.

Kolik pak k Vám narukuje asi nových dobrovolníků na druhý měsíc?

Že nebudeš chtít žádné zbytečností, o tom jsem přesvědčen a je to zcela moudré. Oproti tomu to, co je zapotřebí, abysi se nedal zahodit před ostatními, Ti rádi poskytnem, neb víme, že to na vojně u dobrovolníka, který má přijít k předu je nezbytné, aby si dal na sobě záležet.

Jak je to s tím obědem? To na něj dle všeho fasuješ a platíš si pak zvlášť co sníš, né? Ten komisárek nám velice chutnal a snědli jsme jej velmi brzo, ovšem něco k němu.

Že zůstaneš bydlet v kasárnách je moudré a bude moudřejší, když to, co by stál byt, raději projíš.

Radost jsme měli, že Jsi tak výborným střelcem, ale fanda se tomu nedivil, neb jsi prý už doma vždy pilně střílel. To očkování Ti zrovna nezávidím a že Ti stále chutná, se nedivíme, neb pohyb, kterého je na vojně dost, tráví. Jen na jídle nešetři, spíše na kouření; kuřiva Ti ostatně mnoho posílat nebudem, neb tu není pomalu už žádné k dostání, takže si já už opět míním pořídit dýmku a kouřit Tvůj tabák, který nám schraňůj.

Pepa se už chtěl dát zapsat na medicinu a už se na to těší. Co jsi říkal tomu zaslanému výstřižku z novin, dle něhož Vám zkrátili studium o ½ roku, totiž těm, co jsou na vojně?

V zaslané nám krabici bylo vše; svrchník, šaty a jiné poklady, s nimiž fanda nebyl spokojen.

Tu teplou kazajku snad Beran už udělal a pošlem Ti ji s prádlem. Ohledně těch spodních kalhot nám napiš z čeho a jaké mají být, aneb se také s Beranem poradím a dáme Ti je ušít.

Obrovský tedy držel slovo a pobavil jsi se s ním a Prusíkovými. Také Bělohradský mi slíbil, že Tě navštíví, až pojede do Vídně. Tedy důstojníci jsou velkými pány na vojně, proto hleď, abys to též tak daleko dotáhl.

Pro metynku jsem objednal mamince 10 kg máku a ona už Ti tu a tam nějakou pošle.

V té škole se drž, abys to k něčemu přivedl.

Dnes zatím končím a zdravím Tě co nejsrdečněji, zůstávaje

Tvým

upřímným otcem

  K. Reinwaldem

Pan Urban měl velkou radost, žes mu psal lístek a Jarda půjde prý už do fronty.

Podhola, který s tebou studoval, je v ruském zajetí a jeho starší bratr je nezvěstný, prý rovněž v zajetí, ale spíše asi mrtev.

 

V Praze, dne 10. října 1916

Milý Karle!

Těší nás, že nám tak často a obšírně píšeš. Čteme každý dopis několikráte a připadá nám to, jako bychom se s Tebou bavili, neboť Tvé dopisy jsou psány dosti humoristicky a je správné, že v Tvých mladých létech nebéřeš „do jisté míry“ svůj osud vážně, ač tím nechci říce, že se člověk při tom všem musí vždy jinak počínat rozumně, aby úlohu životní plnil vždy ve svém prospěchu. Jest též správné, že s námi sdílíš upřímně, jak svůj život trávíš.

Vojenský život je život veselý a zvláště ve Vídni, kterou dosti znám a prorokoval jsem Ti to předem. Jinde, zejména v malé zapadlé garnisoně bys daleko tolik neužil, ale jen si při tom počínej rozumně, abys svému zdravíčku a kapse zbytečně neubližoval, což se vždy později vymstí. Člověk může mnoho užít a prodělat, aniž by si zejména na zdraví škodil, jen když užívá vše s mírou, kterou v Tvých letech už dovede sám nejlépe posoudit a v pozdějších letech se takový rozumný život vždy vyplatí. Vždyť ono každého časem vše přechází a člověk se nabaží jednou všeho a přijde k náhledu: „Marnosť nad marnosť...“ Mládí ovšem bouří a prahne po požitku a zábavách.

Vyber si z toho co chceš a řiď se dle svého rozumu, jen se nikdy nezapomeň. Pro Pepu by to bylo prozatím trochu brzo, má nato dost času a to tím spíše, že jeví přílišnou náchylnost k lehkomyslnosti, která vede ke zkáze. Lépe zajisté užívat mírně a dlouho než rychle a krátce.

Mám radost, že se držíš Němců, což bude jen v Tvém prospěchu, neb se rychle němčině přiučíš, k tomu Tvé německé jméno a obé Ti jen u vojska jen poslouží k dobru.

Velice nás zarazila Tvá poznámka, že máš strach, abys nemusil za chvíli posílat cukroví též svému synovci. Co to má vlastně znamenat? Bylo to myšleno žertem aneb vážně? Snad na nás nečeká ostuda a rodinná hanba? Což pak bychom si s maminkou za naši starost, péči a námahu něco podobného snad zasloužili? Nedej Bůh a chraň nás takového zla. Prosím Tě buď upřímný, jako vždy a vysvětli nám to obratem, neb ze všeho čerpáme podezření na Pepu, moc si nás tím rozrušil. Ten nerozuma si nedá nic říci, rad nedbá, jen aby nebylo pozdě. Chybuje každý na sobě velice, kdo radou rodičů svých pohrdá, neb upřímněji s dětmi přece nikdo na světě smýšlet nemůže. Tedy nás z toho dilemma co nejdříve vyveď!

Ta vestička stála K 24,- a je Ti snad dobře. Ovšem, že pro jiného by Beran chtěl asi více, an je vše den ode dne dražším snad K 28 – 30,-. Ten plášť bude do neděle hotov a je to to nejmoudřejší a nejpraktičtější.

Ty kamaše nám pošli, fallaba buď vrátí peníze aneb je vymění za jiné, které právě dostane. Budou z vepřoviny, tedy tvrdší a lepší, ovšem vzadu také se švem. Chceš-li, kup si je sám ve Vídni.

Maminka se s Tvým dopisem pobavila a zasmála, zejména tomu p.Maryáši.

fanda zůstal v Truhlářské ulici, kde je místo řečtiny frančina. Vondřich jej přiučuje a mimo to se učí na piano, na němž by Dělal dobré pokroky, kdyby pilně cvičil.

K těm ředitelům jdi kdykoli se Ti to hodí, třebas to zkus v neděli dopoledne, aneb až budeš ve škole, tak budeš snad mít někdy ve všední den „dienstfrei“.

Dnes jel p. ředitel Langer do Vídně a doufá, že se tam s tebou sejde; piš, jestli se tak stalo a co Ti říkal.

Zajímalo by mě, kdybys mi podrobně vylíčil, jak to bylo s tou skopičinou na té hlídce. Jak pak může voják utéct, to je přece obrácený svět. Nedostal jsi za to toho 14 denního kasárníka? Nechápu, jak si může dát voják ukrást pušku, to je přece ostuda, o které se ovšem nikomu ani nesmíme zmínit. Nebude to míst žádné další následky pro Tvou nastávající karriéru?  Kdo ví, zda-li Tě bude chtít vůbec poslat do fronty, takového hrdinu.

P. Jedláka znám dobře ale jen dle jména.

Poněvadž jsem Ti toho v posledních dnech až příliš mnoho už napsal, vyčerpal jsem všechnu látku a proto dnes končím. Když jdeš k strýčkovi, tedy pozdravůj.

Srdečně Tě zdraví

Tvůj

upřímný otec

Reinwald

Byl u nás voják od Jardy na dovolené a Jarda přijede asi 11. listopadu.


V Praze, dne 15. listopadu 1916

Milý Karle!

S velkým zájmem četli jsme Tvůj dopis ze dne 11. t.m., kde ním líčíš svíé stěhování do školy a spojenou s ním změnu životních poměrů Tvých. Dopisy Tvé opravdu jsou zajímavé a hezky se čtou. Jsou psány dle mého systému, neboť nejsou nikterak kusé a člověk se v nich dočte všech podrobností, na které je zvědav, neboť je rád plně informován o veškerých poměrech a způsobu Tvého života. Tedy pokračůj tak dále.

Především nás potěšila zpráva, že trvá škola celé 4 měsíce a pak teprvé za další 2 měsíce se jde do pole. Do té doby se poměry mnoho změní a doufejme, že bude snad válka pro nás dobře ukončena.

Nyní poznámky k Tvému dopisu:

Vždy jsem Vám říkával, že nemáte pojem o světě, dokud Jste doma a neumíte ocenit toho, pokud se o Vás rodiče starají. V tom ohledu je to už zcela jíné u dětí, které musí již z mládí z domu pryč např. na studie. Ty jsou už mnohem samostatnější v mnohém ohledu, třeba byli i z domova vydržováni. Je to ale také jen k jich prospěchu. Nyní vidíš, že ta samostatnost mimo dům otcovský, po které jsi tolik toužíval, má také stinné stránky, o nichž nezkušenému těžko povídat, on zůstane vždy nevěřícím Tomášem. To co jsi nyní prodělal s hledáním bytu, poznal jsem já v Budapešti již ve svém 19. roku, jenom že mi nepřidali z domova nic na mých 30 zl. měsíční služby, což bylo také velmi málo, třeba byly poměry životní oproti dnešním mnohokrát mnohem levnější. Bydlil jsem tenkrát první čas pro nedostatek financí v rodině se 4 dětmi, která měla kychyňku, pokoj a ucho tak zvanou „alkovnu“ (výklenek), oddělenou záclonou a tam jsem spal já. Více než stolek a postel se tam nevešlo.

Platil jsem za byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            zl. 5,-

za obědy 40 kr x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              12,-

snídaně po 10 kr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                3,-

krejčímu měsíčně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               5,-

ševci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                2,-

prádlo a na útratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                3,-

                                                                                          zl. 30,-

Do hostince jsem chodil jen ve čtvrtek do českého spolku, kde jsem pil od 8 – 9 hod 1 střik za 8 kr a 2 kr jsem dal na diškrece. Domovníka jsem nikdy neplatil, neb na večerní vycházky nezbylo. Večeře pozůstávala z vody a suchého chleba za 2 kr, když naň bylo.

Takový život jsem vedl 2 měsíce a mezitím se staral o vedlejší výdělek, který jsem našel vyučováním a změnou místa, čímž se mi příjmy po 3 měsících zvýšily v úřadě na 1 zl 30 kr. První co jsem učinil bylo, že jsem s jedním kolegou vzal pro sebe pokoj a platil 9 zl i s posluhou a tak se mé poměry pak stále lepšily, Tak jsem začal já!

Ty ovšem své příjmy takovým způsobem jako já činil nyní zlepšit nemůžeš, an jsi prozatím poukázán na kapsu rodičů. A já s maminkou toho také od Tebe nežádám, nýbrž dostaneš od nás patřičnou podporu, ovšem pokud poměry naše to dovolují a snesou. Poměry naše dobře znáš a budeš mít na paměti zajisté vždy, že jsem jen úředníkem a dle toho se musíš zařídit. Nejsi také sám, nýbrž jsou ještě dva bratři a já chci z Vás ze všech co nejvíce udělat. Proto se neřiď v tom směru podle jiných, nýbrž pouze dle poměrů, ze kterých Jsi Ty a předržíme vše dobře. Co bude nutně zapotřebí, dostaneš od nás a že zbytečnosti, které by šly přes naše poměry, nebudeš od nás žádat, o tom nepochybuji a ni dost málo, neboť Jsi býval vždy skromným a doufám, že jím Jsi i nyní a zůstaneš.

Doma jsi nerad slýchával dobře míněných rad rodičů, v tom směru Jsi ale nabyl as dnes už jiných náhledů a proto jsem si toho jist, že rád poslechneš nyní rady zkušeného, který to co proděláváš v cizině, má už dávno za sebou. Po nabytých zkušenostech a prodělání počátků těžkých, dovedeš si později v mnohém už poradit sám. Nyní proděláváš začátky vlastní „školy života“.

Jedná se především o byt. Popadl Jsi první moment z nutnosti to co bylo, což je správné a nyní hledej něco vhodnějšího a to s někým dohromady, aby Ti to přišlo levněji. Hleď, abysi měl řádné světlo a nekazil si zbytečně oči, tedy pořiď si nějakou lampu, vlastně tu má dát kvartýrská a musíš si to vyjednat už při najímání bytu, případně na byt raději dej o něco více, aby Tě to doma trochu těšilo a pobádalo k učení. Petrolej snad dostaneš aneb Ti k němu pomůže případně strýček, kdyby to nešlo jinak, musil bych Ti jej poslat odsud. Co se paliva týče, tedy bude-li třeba, dám Ti doporučení na jednu velkou uhelnou firmu. „J. Haller“, která naše uhlí ve velkém odebírá, ale ovšem jen tolik, kolik budeš potřebovat pro sebe. Po případě, kdybys bydlil  u větší rodiny, která si může koupit celý vagon, mohl bych jej tam poslat. Zima je dlouhá a o uhlí bude velká nouze a je velmi drahé. Já pak nechci, abys trpěl zimu. Nejlépe by bylo to uhlí od zmíněné firmy ale jen pro Tebe samotného co potřebuješ.

Co se pak stravy týče, tedy svůj žaludek nešiď. To člověk v mládí sice snese, ale mívá to špatné následky později. Není také třeba, abys trpěl hlad a pouze jednou denně jedl.

Pití kořalky ráno, což je dnes nejen dosti drahé ale i nezdravé, se neoddávej, ostatně zejména v zimě potřebuje žaludek ráno něco teplého. Jsem toho názoru, že když nemožno už dostat kávu, lze o několik minut dříve vstát a než se člověk ustrojí, uvaří se mu na praktickém samovaru, který nepotřebuje mnoho lihu, čaj. Samovar takový, malý si kup aneb Ti ho opatříme my. Líh snad někde (prostřednictvím strýčka případně) koupíš, aneb Ti jej pošleme my. Též čaje a cukru Ti pošleme co budeš potřebovat.

S obědy Jsi učinil zcela moudře. Večer už něco musíš si sehnat, chléb budeš fasovat. Ostatně Ti vždy, totiž častěji něco budem hledět poslat.Až bude nyní chladnější počasí, můžeš mít doma salám, špek a pod. což budu pro Tebe schánět a nechápu ostatně, proč opovrhuješ máslem, které od nás nemůže být přece špatné a od kterého jsme živi velkým dílem my. Snad v zimě i uzené maso seženem.

Jest rozhodně mým přáním a v Tvém vlastním prospěchu, abysi vedl pořádný život, což je ostatně možné, když člověk jen poněkud chce.

Dle toho se může také sestavit praeliminář měsíčních výdajů, neb nemůžeme Ti opřece posílat peníze jak říká Němec: “in’s Blane“ aniž bys Ty i my věděli mnoho-li vlastně třeba. Svůj životní program na měsíc si musíš umět sestavit a rozvrhnout, to přece není nic tak těžkého a budeme Ty i my vědět dle čeho se řídit.

Představuji si to asi takto: /příklad/

Snídaně (čaj, cukr Ti dáme) půjdeš-li někdy na kávu aneb vydání

na líh to vše může měsíčně stati na př.                                    K 10,-

Příplatek na obědy _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _            K 20,-

Večeře nechť stojí měsíčně                                                   K 60,-

Byt světlo a palivo _  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  _  _  _        K 60,-

tedy vše nejnutnější                                                              K 150,-

K tomu různá mlá vydání světlo, líh dále kouření, Taschengeld atd.

Vše tedy si spočítej, vyhni se flámům, které stály by zbytečně mnoho peněz a z nichž nic nekouká a pak je to přec velmi snadné vést spořádaný život. Jen dobrou a železnou vůlí a vytrvalost musí člověk mít, pak to jde. Vždyť to tak budeš musit vždy dělat ve svém životě. Ženských se moc nechytej, neb ty stojí mnoho peněz a nemá to smyslu. S tou Tvou pannou se měj rovněž na pozoru, moc se nespouštěj a buď chytrý a opatrný. Upřímně řečeno se mi to ani mamince moc líbit nechce.

Řádného spolubydlícího nebude snad těžko nalézt mezi tolika kolegy, třebas byli boháči a nóbl. To všichni do jednoho asi nebudou a zrovna ve zbytečném utrácení a mrhání časem se jim člověk rovnat nemusí. Lépe bude, více se učit, abys dobře obstál při zkoušce. Užil Jsi myslím dosud prozatím dosti Vídně a po škole po 4 měsících si v tom ohledu zameškané můžeš vynahradit.

Ten Extramundur si šetři  drž v pořádku, nedělej to jako doma, nýbrž jakmile na něm dost málo schází, nech si to ihned opravit. Nepohazůj šaty, vždy je řádně věš a dej čistit. Rovněž tak dělej s botama. Zda-li pak a zač Jsi si koupil ty kamaše? Až budeš potřebovat tu dlouhou šavli, tak napiš a možno-li hleď si ji tam od někoho případně zaopatřit levněji.

Hleď, abys ze školy vyšel aspoň jako kaprál a pěstůj hodně a stále němčinu!

Tak a nyní si myslím, že jsem ohledně dobrých rád své povinnosti učinil prozatím zadost. Peníze jsme Ti na to nejnutnější do Tvých začátků také poslali a jest nyní na Tobě, abysi se dle toho všeho zařídil a nám o tom všem podrobně psal, neboť jsme zvědavi, jak se Ti dále povede. Dokud má člověk za sebou rodiče je stále dobře a má si proto této podpory vážit.

Dopis Obrovského a svíčky Ti pošleme. Ostatně máš přece též elektrickou lampičku?

Tím končím a ponechávám vše další mamince.

Na Vánoce Tě čekáme a fanda se těší na dlouhou šavli, kterou Ti prý vyčistí. Pepa čeká Jaroslava, s kterým Tě chce navštívit, ale ten svůj příjezd stále odkládá, vlastně oni mu ho odkládají sami.

                                      Navštiv dle možnosti p. řed. Nevoleho,

                                      Srdečně Tě všichni zdravíme

Sešity a papír Ti mohu                                Tvůj

poslat, piš, jaké a mnoho-li,                                upřímný otec

dostanu zde levné.                                         K. Reinwald

 

Mám pro Tebe slíbenou kouli sýra, kterou Ti co nejdříve pošlu.

Lih je zde velmi těžko k dostání a proto se naň příliš mnoho nesmíš spolehat, snad bychom Ti mohlo tu a tam jen málo zaopatřit.

Na byt si raději něco špendýruj víc, a hleď dostat s elektrikou aneb s plynem, ale pak se neudus. Vždyť nemusíš bydlet až u samé školy, nýbrž trochu dále!

 


V Praze, dne 18.prosince 1916

Milý Karle!

Dnes došel Tvůj lístek ze dne 9.t.m. a poněvadž je naše celá rodina v tanečních, dal jsem se do psaní Tobě. Fanda se učí zeměpis a těší se už nesmírně na Tebe, že už přijedeš s dlouhou šavlí. Kdybys přijel s krátkou, zkazil bys mu úplně radost.

 


Dne 16. listopadu 1916

Milý bratře Karle!

Nejdřív musím Ti podati truchlivou zprávu, že zemřel náš z českých malířů nejlepší profesor František Ženíšek. Bližší věci dovíš se v „Politice“, kterou Ti zde přikládám.

Tvé obrazy jsou v nejlepším pořádku. Visí právě tak jak si je byl viděl naposledy před svým odjezdem jen jest přendán ten můj obrázek od pana Röhlinga. A to představující Prahu ve sněhu. Místo něj visí tam pantoflíčky.

Ještě něco zajímavého Ti povím totiž o našem dobrodružství (milostném) v biografu „Invalidů“ s Máři. Dávali Warwickov neboli „Záhada Kriminalistiky“ neboli „Jimmy Valetnine“. To byl velký raubíř který otevřel všecky poklady na světě a jest stále stíhán detektívem Doylem. Byl také zavřen pro shození svého přítele kterého shodil s jedoucího rychlíku a který skonal. Také tam byl jeden muž který dovedl padělati každé podpisy, směnky a.t.d. Ten Jim Val. zapíral své jméno, ale konečně byl usvědčen, ale soud jej nechal na svobodě. Neboť prý soud netrestá tím aby všechny lidi pozavíral (špatné) ale aby se napravili. Potom on se stal dobrým poctivým mužem a ještě své soudruhy uvedl na dobrou cestu. --- Konec

Potom byla veselohra z které nevím nic, neboť sedl si za nás uváděč biografu, .. .. .. ježtě musím podotknouti, že jsme si koupili nejlacinější místo a on nás posadil do křesla, neboť se mu Maří líbila. Ještě s náma byla její přítelkyně.. .. .. .. a vedl stále s Maří rozhovor a počal jí všechny její věci a.t.d. (neboť kdybych měl psáti vše co on povídal popsal bych mnoho papíru a jak víš, papír jest nyní velice drahý rovněž tak čokoláda a všechny cukrovinky všeho druhu) a Té její přítelkyni říkal aby ona Máři namluvila jemu. Chtěl také věděti její adresu, neboť prý by chodil pod okny. Ale Máři mu je neřekla ani jak se jmenuje a proto na konci biografu přišel ke mně a začal mě slibovati, že mě bude dávati vždy nejlepší místa a že mě ukáže celý biograf. Jak řekl o místech to je totiž jako když psovi ukazuje buřta nebo jelito ihned jsem řekl jméno ulici i číslo. A nyní jest na velkých rozpacích kterého si má vži či Frantu Kopidlanskejch či toho neznámého biografaře. A čeká na Tvůj posudek. Co se týč mě, tak bych ji radil rozhodně toho biografaře neboť jsou při tom velké výhody. Za 1. Chodila by zdarma do biografu ovšem já bych to nedb.   2. Jak víš biografy vydělávají velice mnoho peněz. Jak jsem vypočítal, dělá denní výtěžek 500 K ve všední den a v neděli asi 1000 K. To by mohli míti za to každý den k večeři 2 buřty a nikdy by neudělali pangrot. Ale Maři chce přenechati to štěstí naší Potašence. A proto půjdu s ní v neděli opět tam a ona se přestrojí za Mařenku a on bude myslet že jest to jeho ideál dá nám pěkné místo a tak ho budem klamati. Jak to dopadne v neděli ještě Ti napíši. Asi tomu nerozumíš neboť jest to velice combinovaná věc, ale když si to asi 50x přečteš a prostuduješ snadno to pochopíš. O bližší vysvětlení si mě napiš totiž čemu nerozumíš. Jak vidíš jest to geniální myšlénka, která by měla býti hrána v biografu pode jme „Oklamaný muž“ neboli „Záhada slečny Jouzové.“ Ještě zapoměl jsem Ti podotknouti, že by ušetřily detektiva, neboť zastupoval každý druh jako: Leon Clifton, Sheloc Holmes, Stuart Webs, Dople a jiné a jiné. Jíž jsem také udělal plán plakátu který máš přiložený.

Zdraví a líbá

Tě Tvůj bratr Fanda

soukromý detektiv

Adresa na kterou mě píšeš velice mě lichotí až na to že musíš napsati soukromý det.


Na břehu Prutu

27 / dubna 18

 

Gogolina 24.IV.18

 

Drazí!

Sedíme stále na stejném místě, neb koně, které nám schází má sobě rgt. Rusku koupit, což ovšem není hned a tak spokojeně vyčkáváme doby odjezdu. Přijedeme do Tridentu zprvu.

Nyní máme krásné dny zde, tak se bavíme fotografováním celé dny. Jsem zvědav zda Vás moje poštovní zásilka došla a zda zadány byly ty 2 paklíčky tabáku co jsem poslal po kollegovi. Zde jsem si na cestu a do Haliče koupil opětně za 200 K tabáku, neb nyní fasujeme místo cigaret a tabáku měsíčně 75 K 50 h, ovšem kdo chce. Zde však přijde mne to levněji udělám-li sobě zásoby balíčky co jsem domu prve poslal jsou po 35 K. Myslím, že je dobře zpeněžíte a že jest lépe poslat zboží než peníze. Stravu máme výbornou. Vajec jsem se nikdy v životě nenajedl jako zde. Včera jsme se fain nažblunkly a to pak druhého dne spíme do 4 hod odpoledne.

Však musíme toho užít, neb všichni mají z té I. vítr. Jaroslavovi jsem psal, ovšem dosud neodepsal. Od Vás mám jen 3 dopisy.

Tatínkovi blahopřeji k jeho narozeninám, aby je ještě mnohokráte slavil ve zdraví mezi námi.

Srdečně Vás všechny zdraví a líbá

Váš

K.Reinwald

 

Zpět na Rodové jméno Reinwald

Zpět na Hlavní stránku