Genealogické rešerše Genealogické práce Židovské hřbitovy Pomůcky a zajímavosti

Nabízíme pomoc při hledání předků, při čtení starých textů, při sestavení rodokmenu.

Vyhledáme požadované matriční zápisy, přečteme, přepíšeme, případně přeložíme, sestavíme genealogické grafy znázorňující rozrod z nejstaršího předka nebo naopak vývod od určené osoby k jejím předkům. V případě zájmu doplníme informace z matrik záznamy nematriční povahy. Ceny se určí limitem, do kterého je možné bádat, nebo za hodinu práce.  Mimořádná vydání (kolky, poštovné, placené kopie, poplatky archívům a úřadům apod.) budou účtována podle předložených podkladů.
Materiály nematriční povahy jsou materiály zaznamenávané mimo oficiální knihy registrující narozené, oddané a zemřelé. Jako příklad je možno uvést pozemkové nebo gruntovní knihy, mapy a plány, urbáře (zaznamenávající robotní povinnosti), zpovědní seznamy, závěti a kšafty, policejní protokoly a materiály, vojenské kmenové listy, sčítací archy obyvatelstva, městské knihy, soupisy Židů nebo obyvatelstva, různé kroniky a podobně.

 Jako členové České a heraldické společnosti v Praze nabízíme kvalitu a solidnost.

 Napište nám na 

progenies(@)progenies.info

(při psaní adresy vymažte proti spamům do adresy vložené závorky)

Zpět na Hlavní stránku